Psikososyal Destek Hizmetleri

 • Anasayfa
 • Psikososyal Destek Hizmetleri
Psikososyal Destek Hizmetleri

Psikososyal Destek Hizmetleri

Psiko Sosyal Destek Hizmetleri
1. Engelli birey ailesinin, engelli bireyi ve engel durumunu kabullenmesine ve bilgilendirilmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler
2. Engelli bireyin mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler
3. Engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler
4. Engelli bireyin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile bu tür etkinliklere katılabilmesi için gerekli refakat hizmetleri
5. Engelli bireyin terk edilme, reddedilme, engellilik durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık ve sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılmasına, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler, gibi kişisel bakım ve Psiko Sosyal Destek hizmetlerini içerir.

PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
Bakım merkezimizde psiko-sosyal destek hizmetlerini yöneten meslek elemanlarımız; engelli bireylerin ruhsal ve duygusal işleyişlerini kontrol edip düzenlemek üzere bireysel görüşme ve etkinlikler düzenlemektedir. Duygu durum hali üzerinde dalgalanmalar olan, şizofreni, bipolar, atipik psikoz, şizoaffektif bozukluk, alzheimer, demans gibi ruhsal ve zihinsel engellerinden ötürü günlük yaşam aktivitelerini sağlamakta zorlanan, yetersiz görülen ruhani boyuttan dolayı destek alma durumu olan engelli bireylere destek hizmet sağlayarak Meslek elemanları kadromuz ile engelli bireylerin verimli şekilde vakit geçirmeleri ve yaşam koşullarını üst seviyede tutmak amacıyla planlanan hedef faaliyet ve uygulamalar ile refah seviyesinin arttırılması amaçlanan, mevcut ruhsal, zihinsel veya bedensel rahatsızlıklarından dolayı yetersizlerinin olduğu düşünülen bireylerin kuramsal veriler açısından aktifleşmeleri amaçlanmakta ve planlanan faaliyetler ilgili odak ile şekillenmektedir.
Kuruluş bünyesinde çalışan hemşireler, hemşire yardımcıları, sağlık teknisyenleri, yaşlı bakım teknikerleri, sertifikalı bakım personelleri, temizlik elemanları ile koordineli şekilde görüşmeler ve planlamalar sağlanarak kurum içi genel işleyiş ve düzenin takip ve düzenini sağlayan meslek elemanları kurum yönetimi ve kurum içi hizmet kategorisinde çalışan personeller arasında köprü görevinde olup, denge sağlayıcı görevdedir.
4 Kasım 2016 Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği tarafınca tanımlanan hakların engelli bireylerimizin yüksek yararı gözetilerek kullanımına yönelik kontrol işlemi mesleki personelin görev, yetki ve sorumluluklarındandır.

SOSYAL AKTİVİTE VE FAALİYETLER
Kuruluş içerisinde ve/veya kuruluş dışında planlanan etkinlikler, faaliyet ve eğitimler, doğa yürüyüşleri, sosyal sorumluluk projeleri adı altında geliştirilen aktiviteler, kültürel ve turistik geziler düzenlenmekte olup engelli bireylerin yaşam standartlarının üst düzeye ulaşması amacıyla günlük destek programları oluşturulmaktadır. Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik hali içinde olması olarak tanımlanan sağlığın özellikle psikolojik ve sosyal alanları, günümüzde bütünleşen dünyanın da getirdiği risklerle çok daha kolay zarar görebilmektedir. Kuruluş bünyesinde hizmet almakta olan bireylerin spesifik olarak bu gibi durumlarda koruyucu hizmetlerden faydalanmaları sağlanmakta, kurum içerisinde plan ve programlar yapılmakta olup, engelli bireylerden
olabildiğince olumlu dönütler alınmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Alzheimer ve demans, beyin fonksiyonlarının bozulmasıyla ilgili iki tıbbi terimdir. Demans, beyin hasarının neden olduğu bir dizi semptomu ifade eder ve hafıza kaybı, düşünce ve dil problemleri, karar verme ve problem çözme yeteneğinde zayıflama gibi belirtilerle karakterize edilir.

Alzheimer hastalığı ise, demansın en yaygın nedenidir. Alzheimer hastalığı, beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozan ve hafıza, düşünme ve davranışları etkileyen bir nörodejeneratif hastalıktır. Hastalığın erken evrelerinde, hafıza kaybı, zaman ve mekan algısındaki değişiklikler ve basit matematiksel işlemler yapma zorluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha ileri evrelerde, konuşma ve sosyal etkileşim gibi daha karmaşık becerilerde de kayıplar meydana gelebilir.

Alzheimer hastalığı ve demans, yaşlılıkla birlikte daha yaygın hale gelir ve tedavi edilebilir durumlar değillerdir. Ancak, belirtileri yönetmek için ilaçlar, terapi ve destekleyici tedaviler mevcuttur. Erken teşhis ve tedavi, semptomları hafifletmek ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için önemlidir.

Alzheimer hastalığı olan bir yakınınızı ziyaret ederken, bazı şeylere dikkat etmek önemlidir. İşte bu ziyaret sırasında dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları:

 1. Sakin ve rahat bir ortam sağlayın: Alzheimer hastaları sıklıkla gürültü ve karmaşadan rahatsız olabilirler. Ziyaret sırasında, sessiz bir ortamda ve mümkünse hastanın tanıdığı bir yerde olmaya özen gösterin.
 2. Yavaş ve net bir şekilde konuşun: Alzheimer hastalarının konuşmayı anlama ve cevap verme becerileri zamanla azalabilir. Bu nedenle, yavaş ve net bir şekilde konuşarak, anlaşılması kolay bir dil kullanarak ve anlamlı jestlerle konuşmalarınızı destekleyerek iletişim kurmaya çalışın.
 3. Hastanın dikkatini çekin: Alzheimer hastaları bazen dikkatlerini kaybedebilirler. Onların dikkatini çekmek için, isimlerini kullanarak, yüzlerine bakarak ve basit sorular sorarak dikkatlerini odaklamalarına yardımcı olabilirsiniz.
 4. Anılarını canlandırın: Alzheimer hastalarının geçmişteki anıları ve deneyimleri hatırlama konusunda daha başarılı oldukları görülmüştür. Bu nedenle, geçmişteki anılarınızı hatırlatarak onları mutlu anılara geri götürmeye çalışın.
 5. Sabırlı ve anlayışlı olun: Alzheimer hastaları belirli bir şeyi hatırlamada zorlanabilir veya konuşma sorunları yaşayabilirler. Sabırlı olun ve anlayışlı davranarak hastanın kaygı ve stres düzeyini azaltın.

Bu ipuçları, Alzheimer hastası olan bir yakınınızı ziyaret ettiğinizde size yardımcı olabilir. Ancak, her hasta farklıdır ve sizin hastanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamanız önemlidir.

Yön duygusunu kaybetmiş ve evden çıkmak isteyen Alzheimer hastaları için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 1. Kapıların kilidini kullanın: Alzheimer hastaları evden kaçma eğiliminde olabilirler. Kapıların kilidini kullanarak ve kapıların üstüne uyarı işareti koymak gibi basit önlemler alarak evden çıkmasını engelleyebilirsiniz.
 2. Evdeki düzeni koruyun: Alzheimer hastaları, evdeki düzeni koruyamama konusunda zorluklar yaşayabilirler. Bu nedenle, evde düzenli olarak temizlik yaparak, eşyaların yerlerini değiştirmeyerek ve gerekli olan eşyaların kolayca erişilebilir olduğundan emin olarak, hastanın rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayabilirsiniz.
 3. Hastanın giysilerine işaret koyun: Alzheimer hastaları, giysilerini yanlış giyebilir veya yanlış zamanda giyebilirler. Giysilerine işaret koyarak ve giymeleri gereken giysilerin resimlerini göstererek, onların daha rahat ve kolay giyinmelerini sağlayabilirsiniz.
 4. Elektronik izleme cihazları kullanın: Bazı elektronik izleme cihazları, Alzheimer hastalarının nerede olduğunu tespit edebilir. Bu cihazlar, kaybolma durumunda hastanın yerini hızlı bir şekilde tespit etmeye yardımcı olabilir.
 5. Günlük rutinler oluşturun: Alzheimer hastaları için günlük rutinler oluşturmak, onların gün boyunca yapacakları şeyleri planlamalarına yardımcı olabilir. Bu rutinler, hastaların daha fazla güvende hissetmelerine ve sıkılmamalarına yardımcı olabilir.
 6. Dostça bir yaklaşım sergileyin: Alzheimer hastalarının aşırı stresli, korkmuş veya kızgın olduğunda evden kaçma eğiliminde olmaları daha olasıdır. Bu nedenle, hastaları kibar ve dostça bir şekilde ele alarak, kaygı ve korkularını hafifletmeye çalışın.

Bu önlemler, Alzheimer hastalarının evde daha güvende hissetmelerini sağlayabilir. Ancak, her hasta farklıdır ve hastanın özel ihtiyaçlarını anlamak ve ona uygun çözümler geliştirmek önemlidir.

Alzheimer hastalığı ve depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar ayrı hastalıklardır ve birbirleriyle karışmazlar. Ancak, bu hastalıkların semptomları benzer olabilir ve bazı durumlarda birbirleriyle ilişkili olabilirler.

Depresyon, bir ruh hali bozukluğudur ve kişinin hayat kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Depresyon, genellikle kişinin yaşamında önemli bir kaybın veya stresli bir yaşam olayının ardından ortaya çıkabilir. Depresyon semptomları arasında üzgün hissetmek, ilgisizlik, enerji eksikliği, uyku problemleri ve yeme bozuklukları yer alabilir.

Alzheimer hastalığı ise, nörodejeneratif bir hastalıktır ve genellikle yaşlılıkta ortaya çıkar. Alzheimer hastalığının semptomları arasında bellek kaybı, zihinsel karışıklık, zihinsel yeteneklerde azalma, dil bozuklukları ve kişilik değişiklikleri yer alır.

Alzheimer hastalığı ve depresyon gibi hastalıklar birbirinden ayrı olsa da, bazı durumlarda birlikte görülebilirler. Örneğin, Alzheimer hastalarının birçoğu, hastalıkla başa çıkmakta güçlük çektikleri ve yaşamlarında önemli kayıplar yaşadıkları için depresyona yatkın olabilirler. Aynı şekilde, depresyon yaşayan insanlar da, zihinsel işlevlerinde bozulma yaşayabilirler ve bu durum, Alzheimer hastalığına benzer semptomlar gösterebilir.

Bu nedenle, belirtiler ne olursa olsun, doğru teşhis için bir doktora danışmak önemlidir. Bir doktor, hastanın semptomlarını ve tıbbi geçmişini değerlendirerek doğru tanı koyabilir ve uygun tedaviyi önerir.

Alzheimer hastaları, zamanla bellek kaybı, zihinsel karışıklık, kişilik değişiklikleri ve günlük işlevlerde zorluklar yaşayabilirler. Bu nedenle, ev düzeni, hastanın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve güvenliğini sağlamak için önemlidir. İşte alzheimer hastası ile yaşarken ev düzeninde dikkat edilmesi gereken bazı şeyler:

 1. Güvenlik önlemleri alın: Alzheimer hastaları için evde güvenlik önlemleri alınması önemlidir. Güvenlik kapıları, merdivenler, pencereler ve elektrikli aletler gibi tehlikeli alanları kapatmak veya kilitli tutmak gibi basit önlemler alınabilir.
 2. Düzenli bir rutin oluşturun: Alzheimer hastalarının günlük rutinleri önemlidir. Düzenli yemek saatleri, uyku saatleri, egzersiz zamanları ve diğer aktiviteler hastanın yaşam kalitesini arttırabilir.
 3. Kolaylık sağlamak için evi yeniden düzenleyin: Alzheimer hastalarının yaşamını kolaylaştırmak için, evdeki eşyaların yerini ve düzenini değiştirmek gerekebilir. Örneğin, yemek masası, yataklar ve koltuklar gibi eşyaların yerleri değiştirilerek hastanın kolayca hareket etmesi sağlanabilir.
 4. Açıklayıcı etiketler kullanın: Alzheimer hastalarının evde kolayca bulmasını sağlamak için, eşyalara açıklayıcı etiketler yapıştırmak yararlı olabilir. Bu, örneğin, çekmecelerin içinde ne olduğunu hatırlayamayan bir hasta için yararlı olabilir.
 5. Çok fazla uyarıdan kaçının: Çok fazla uyarı veya not, Alzheimer hastaları için kafa karıştırıcı olabilir. Örneğin, her kapıda neyin nerede olduğunu belirten bir not yerine, her odaya özgü belirgin renk kodları kullanmak daha yararlı olabilir.
 6. Kolayca ulaşılabilen kişileri belirleyin: Alzheimer hastaları acil bir durumda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle, hastanın kolayca ulaşabileceği ve gerektiğinde yardıma çağırabileceği birkaç kişinin telefon numaralarını kaydetmek önemlidir.
 7. Basit bir ev dekorasyonu tercih edin: Alzheimer hastaları, karmaşık bir ev dekorasyonundan hoşlanmazlar ve bunlar onları daha da kafa karıştırabilir. Bu nedenle, sade ve basit bir ev dekorasyonu tercih edilmesi daha yararlı olabilir.

Alzheimer hastaları, zamanla günlük yaşamlarındaki işleri yapmakta zorlanmaya başlayabilirler. Bu nedenle, banyo ve öz bakım gibi aktivitelerde yardıma ihtiyaçları olabilir. İşte alzheimer hastalarının banyo ve öz bakım problemleri için yapılacaklar:

 1. Rutin oluşturun: Alzheimer hastalarının belirli bir rutini olmasına yardımcı olun. Bu rutin, öz bakım aktivitelerinin düzenli bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracaktır.
 2. Basit talimatlar verin: Alzheimer hastaları, karmaşık talimatları anlamakta zorlanabilirler. Bu nedenle, talimatları basit ve net bir şekilde verin. Örneğin, banyoya girme veya diş fırçalama talimatlarını görsel yardımlarla destekleyebilirsiniz.
 3. İşlemleri açıklayın: Alzheimer hastalarının neden banyo yapmaları gerektiğini, neler yapmaları gerektiğini ve neden öz bakım aktivitelerinin önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olun. Bu, işlemleri daha kolay hale getirebilir.
 4. Yardımcı araçlar kullanın: Alzheimer hastaları, banyo ve öz bakım aktivitelerinde yardımcı araçlardan yararlanabilirler. Örneğin, sabunluğa sabun koyma işlemi kolaylaştırmak için sıvı sabunluk kullanabilirsiniz.
 5. Konforlu bir ortam sağlayın: Alzheimer hastaları, banyo yaparken veya öz bakım yaparken rahat ve güvende hissetmelidirler. Banyo odasında, uygun sıcaklıkta su, kaymaz zemin, kolayca açılıp kapanabilen musluklar, rahat bir havlu ve diğer rahatlık sağlayıcı araçlarla konforlu bir ortam yaratabilirsiniz.
 6. İş birliği yapın: Alzheimer hastaları ile iş birliği yaparak öz bakım aktivitelerini yapmalarına yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, diş fırçalama işlemi sırasında hastanın dişlerini fırçalamasına yardımcı olabilirsiniz.
 7. Sabırlı ve anlayışlı olun: Alzheimer hastaları öz bakım aktivitelerinde zorluk çektiğinde, sabırlı ve anlayışlı olmak önemlidir. Onlara yardımcı olmak ve onlarla iş birliği yapmak, aktiviteleri daha kolay hale getirebilir.

Alzheimer hastalarının uyku düzenleri sıklıkla bozulur ve gece boyunca uyanık kalabilirler. Bu durum, hastanın bakımını zorlaştırabilir ve hasta ile bakıcı arasında yorgunluk ve uyku eksikliği gibi sorunlara neden olabilir. Gece uykusuzluğu, Alzheimer hastalarında yaygın bir sorundur ve genellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

 1. Biyolojik Saat Bozukluğu: Alzheimer hastalarında, vücut saati, normal yaşlı yetişkinlerden farklı bir şekilde çalışabilir. Bu nedenle, gece uykusuzluğu gibi uyku bozuklukları ortaya çıkabilir.
 2. Anksiyete ve Depresyon: Alzheimer hastalarında anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Bu da uykusuzluğa neden olabilir.
 3. Ağrı ve Rahatsızlık: Alzheimer hastaları, fiziksel rahatsızlıklarından dolayı rahat bir uyku çekemeyebilirler.
 4. İlaçlar: Alzheimer hastalarının kullandığı ilaçlar, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.
 5. Fiziksel Aktivite: Alzheimer hastaları, gün içinde yeterli fiziksel aktivite yapamadıklarında, gece boyunca uyanık kalabilirler.

Gece uykusuzluğunu azaltmak için aşağıdaki öneriler yardımcı olabilir:

 1. Rutin oluşturun: Alzheimer hastalarının belirli bir uyku rutini olmasına yardımcı olun. Belirli bir yatma ve uyanma saatleri belirleyerek, vücudun biyolojik saatinin düzenlenmesine yardımcı olabilirsiniz.
 2. Fiziksel aktiviteyi artırın: Alzheimer hastalarına gün içinde yeterli fiziksel aktivite yapmaları için teşvik edin. Bu, gece uykularının daha rahat geçmesine yardımcı olabilir.
 3. Rahatlatıcı aktiviteler: Alzheimer hastalarının gece uykularını artırmak için rahatlatıcı aktiviteler yapmalarına teşvik edin. Örneğin, hafif egzersiz, meditasyon veya sıcak bir banyo yapabilirler.
 4. Işıkları düzenleyin: Gece ışığı hastanın uyku düzenini bozabilir. Odada bir gece lambası kullanarak loş bir ışık oluşturabilirsiniz.
 5. İlaçları gözden geçirin: Alzheimer hastalarının kullandığı ilaçların uyku kalitesini etkileyebileceğini unutmayın. Bu nedenle, doktorunuzla konuşarak ilaçları gözden geçirmenizde fayda olabilir.
 6. Sabırlı olun: Alzheimer hastalarının gece uykusuzluğu sorunu, biraz sabırla düzeltilir.